Teambana

Aktiviteten bygger på att man utifrån de olika praktiska uppgifter gruppen ställs inför skall försöka se en lösning utifrån gruppens resurser. En perfekt aktivitet för att svetsa samman arbetsgruppen, klassen, laget etc.

Detta är ingen tävling utan man arbetar med att ta fram gruppens styrkor och reflekterar sedan över hur man lyckades genomföra uppdraget.

Aktiviteten tar ca.2½-3 timmar och sker utomhus.