Quiz

En Quiz er perfekt som ett avbrott i konferensen eller som ett avbrott mellan huvudrätt och dessert.


Tipspromenad med Active Quiz

Behöver ni syresätta era hjärnor eller gå bort efterrätten? Då är detta en perfekt aktivitet. I denna tipspromenad är det den genomförda distansen som ger er frågor direkt i telefonen. Utmana dina kollegor på en mordern och tillgänglig tipspromenad där vi i förväg preparerar frågor och distans efter era önskemål. Det går att delta i lag eller individuellt och en topplista presenteras vid aktivitetens slut.

Tidsåtgång 30 min är beräknad på en distans på 500-1000 meter med 10 preparerade frågor. Går självklart att både förlänga sträckan och göra fler frågor. Ni kan även väva in frågor som har med själva konferensen att göra  för att se att era deltagare har lyssnat på förmiddagens möte….

________________________________________________________________________________________________________

Minutjakten med Active Quiz

Samarbete och logik
Vässa tävlingsnerverna och förbered er på en aktivitet med rörelse och logiskt tänkande i fokus
där ni tävlar i lag mot varandra. Laget skall så snabbt som möjligt hämta hem frågor genom att
röra sig tillsammans med en mobil enhet och frågor skall sedan lösas på olika stationer. Första
gruppen att gå i mål med alla rätt svar vinner! I aktiviteten finns en aktivitetsledare på plats med all teknisk och fysisk utrustning som behövs. Appen Active Quiz används som verktyg för frågeinhämtning och kläder efter utomhusväder rekommenderas.

Denna aktivitet tar från 60 minuter och kan genomföras mellan när helst ni önskar.

___________________________________________________________________

Film Kryss ( a la Melodikryss )

Detta kryss handlar om musik som har varit/är med i kända filmer. Ni kan göra aktiviteten i lag eller individuellt. Ni tilldelas ett kryss där ni skall sätta in rätt svar i krysset. I själva krysset skall ni sedan bilda ett ord av de markerade bokstäverna. Till varje våg- eller lodrät rad tillkommer även en följdfråga. Det gäller alltså att ha så många rätt svar som möjligt för att kunna lösa krysset.

Denna aktivitet tar ca.45-60 min och kan genomföras när helst ni önskar.


Music Quiz

Även här delas ni in i lag och ska sedan gemensamt lyssna på 10 olika låtar. Det gäller att pricka in rätt sångare/grupp samt att svara på en följdfråga. Vi har olika quiz beroende på ålder på gruppen.

Aktiviteten tar ca.60 min och kan genomföras när helst ni önskar.


Bild Quiz

Även här delas ni in i lag och ska sedan titta på bildspel där olika uppgifter skall lösas. Det kan vara ett memory, finn fem fel, para ihop landskapsblomma med landskapsdjur mm. Många olika kluriga uppgifter som sker med hjälp av bildspel.

Aktiviteten tar ca.60 min och kan genomföras när helst ni önskar.