Minutjakten

Samarbete och logik i en härlig kombination.

Vässa tävlingsnerverna och förbered er på en aktivitet med rörelse och logiskt tänkande i fokus
där ni tävlar i lag mot varandra. Laget skall så snabbt som möjligt hämta hem frågor genom att
röra sig tillsammans med en mobil enhet och frågor skall sedan lösas på olika stationer. Första
gruppen att gå i mål med alla rätt svar vinner! I aktiviteten finns en aktivitetsledare på plats med all teknisk och fysisk utrustning som behövs. Appen Active Quiz används som verktyg för frågeinhämtning och kläder efter utomhusväder rekommenderas.

Det gäller att på så snabb tid som möjligt (max 3-5 minuter) att lösa de olika stationerna för att få fram det rätta svaret som sedan ska besvaras via appen. Därefter sticker laget så snabbt som möjligt vidare till nästa station för att få fram nästa svar. Laget som har flest rätt på bäst tid vinner! Samarbete och logiskt tänkande ligger i fokus.

Tidsåtgång: Från 60 minuter beroende på gruppstorlek.