Bokningsregler

 

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid en bokning är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske.

För att boka ett rum på Hotell Hehrne måste du vara minst 18 år. Är du minderårig och önskar bo på hotellet, ta kontakt via mejl eller telefon för bokning.

Endast incheckade gäster tillåts att vistas i hotellrum och andra reserverade lokaler.


AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Om inte annat överenskommits vid bokningstillfälle skall avbeställning ske senast klockan 12.00 (svensk tid) på ankomstdagen. Avbeställer du senare än 12.00 eller uteblir får du betala för ett dygn. Om hotellet har haft kostnader ut över det vanliga, med skäl av din bokning får du ersätta även dessa.


ANKOMST OCH AVRESA
Tid för incheckning, där rummet är garanterat klart är klockan 15.00 och utcheckning senast klockan 11.00 (svensk tid).


VISTELSE PÅ OBESTÄMD TID
Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före du skall resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.
 

BETALNING
Hotellräkningen skall betalas när du får den, vilket är om inte annat är överenskommet vid incheckningen. Observera att Hotell Hehrne är kontantfritt, hotellet accepterar de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera andra kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Ta därför gärna kontakt i förväg för att veta vad som gäller.


DINA ÖNSKEMÅL
Meddela vid bokning om du har specifika önskemål, så hotellpersonalen kan förberedda inför din ankomst. Hotell Hehrne är ett husdjurs-vänligt hotell, men vi ber dig informera i förväg om du önskar ta med dig ett husdjur.


HOTELLETS SKYLDIGHETER
Om hotellet inte kan erbjuda dig ett rum efter överenskommelse har du rätt att till utan extra kostnad få ett liknande rum eller ett rum av högre standard.


FÖRVARING AV VÄRDESAKER OCH BAGAGE PÅ HOTELLRUMMET ELLER I BAGAGERUMMET
Vid ankomst och avresa kan värdesaker och bagage förvaras i låst bagagerum. Hotell Hehrne ansvarar endast för din egendom om den förvaras i av hotellets låsta bagagerum. Ha därför noga uppsikt över ditt bagage och lämna det inte utan uppsikt.

Är Din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta. Hotellet har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall hotellet har åtagit sig att ansvara för den.

Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Hotellet har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.
 

DIN SÄKERHET
På Hotell Hehrne jobbar vi för att minska olycksrisker så mycket vi kan. Ta därför alltid reda på vart våra nödutgångar, brandsläckare och larm knappar finns. I varje hotellrum finns det en utrymningsplan vid dörren. Vid funderingar prata gärna med personalen i receptionen.

Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.


SKADE KOMPENSATION
Alla rum på Hotell Hehrne är rökfria. Om en gäst bryter mot rökförbudet har hotellet rätt att kräva kompensation för de eventuella kostnader som uppstår.

Oaktsamhet och vårdslöshet som vållar till skada av Hotellets egendom, kan kommas att krävas kompensation för.