Tipspromenad med active quiz

Behöver ni syresätta era hjärnor eller gå  bort efterrätten? Då är detta en perfekt aktivitet. I denna quiz så är det den genomförda distansen som ger er frågor direkt i telefonen. Utmana dina kollegor på en modern och tillgänglig tipspromenad där vi i förväg preparerar frågor och distans efter era önskemål. Det går även att skräddarsy frågor efter det ämne som ni behandlar under dagen eller frågor som rör ert företag eller grupp. Det går att delta i lag eller individuellt och en topplista presenteras vid aktivitetens slut.

Tidsåtgång från 30 minuter är beräknad på en distans av 500-1000 meter med 10 preparerade frågor. Det går att både utöka frågor samt distansen för att förlänga aktivitetstiden.


Tipspromenaden kan också slutföras i tid. Laget skall då så snabbt som möjligt hämta hem frågor genom attröra sig tillsammans med en mobil enhet och frågor skall sedan lösas på olika stationer. Första gruppen att gå i mål med alla rätt svar vinner! I aktiviteten finns en aktivitetsledare på plats med all teknisk och fysisk utrustning som behövs. Samarbete och logiskt tänkande ligger i fokus.

Tidsåtgång: Från 60 minuter beroende på gruppstorlek.

Appen Active Quiz används som verktyg för frågeinhämtning och kläder efter utomhusväder rekommenderas.