24 karat

Deltagarna delas in i lag om 4-5 deltagare, där laget kommer att få utföra ett lekfullt uppdrag. De övriga bedömer huruvida man tror att gruppen kommer lyckas med uppdraget eller ej genom att satsa och lägga bud.

Den grupp som lyckats bäst med sin budgivning, dvs. gissat och satsat rätt och därmed fått ihop mest poäng, vinner.
Hjulet bestämmer vilket lag som skall få göra nästa uppdrag.

Gruppstorlek 10 – 40 pers.